ROT-Avdrag och garantier

Vi har såklart även ansvarsförsäkring!

ROT-Avdrag

ROT-avdraget gör det möjligt för dig som äger ditt boende att få skattereduktion med 30% på arbetskost- naden. Klicka på ikonen för mer information.

Golvgaranti

Som en seriös entreprenör följer vi Golvbranschens GolvGaranti och Konsumenttjänstlagen. Golvbranschens Golv- Garanti är en utförande- garanti som omfattar material- och installa- tionsfel.

Konsumenttjänstlagen

Konsument- tjänstlagen är till stor del tvingande och innebär att näringsidkaren inte för ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

    Offertformulär